Projekt „Nasza Leova”

Wdrożenie modelu partycypacyjnego zarządzania rewitalizacją miasta Leova w Mołdawii będzie realizowany w terminie od sierpnia do grudnia 2022 r.


Został on wybrany jako jeden z najlepszych w konkursie Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polska pomoc rozwojowa 2022”. Celem konkursu w ramach działania „Równe szanse – zrównoważone miasta” (działanie CZR 11) było m.in. wyłonienie najlepszych ofert z propozycjami zadań publicznych, obejmujących realizację działań rozwojowych, które będą służyły poprawie jakości życia mieszkańców miast poprzez rewitalizację przestrzeni miejskich, modernizację usług komunalnych oraz zwiększenie udziału mieszkańców w zarządzaniu przestrzenią miejską.