Międzynarodowa konferencja w Kiszyniowie

W dniu 29 września 2022 roku odbyła się w Kiszyniowie konferencja międzynarodowa inaugurująca realizację projektu „Nasza Leova”. Wdrożenie modelu partycypacyjnego zarządzania rewitalizacją miasta Leova w Mołdawii”, finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach „Pomocy rozwojowej 2022”, który potrwa do grudnia 2022. Zadanie to zostało powierzone Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego przy współpracy z Instytutem Nauk Politycznych i Administracji UMCS jako głównemu wykonawcy projektu oraz organizacji partnerskiej po stronie mołdawskiej – samorządowi miasta Leova.

W konferencji uczestniczyli: przedstawiciele wnioskodawcy – Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego z Lublina – dr hab. prof. UMCS Mariusz Sienkiewicz oraz dr Marta Drabczuk, przedstawiciel Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS – dr Nadia Gergało-Dąbek oraz Burmistrz Miasta Łęczna – Leszek Włodarski. Uczestnikami konferencji po stronie mołdawskiej byli: Burmistrz Miasta Leova – Alexandru Burojean, przedstawiciele Kongresu Władz Lokalnych Mołdawii, Przedstawiciele Funduszu Solidarności PL oraz Agencji Rozwoju Regionalnego z Kiszyniowa. Kluczowe gremium podczas konferencji stanowili przedstawiciele lokalnej społeczności samorządu miasta Leova oraz media.

Czego dotyczyła konferencja?

Podczas konferencji przedstawiono założenia i planowane cele realizowanego projektu partnerskiego, którego głównym efektem będzie opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Leova. Ważny głos w konferencji zabrał Leszek Włodarski – Burmistrz Miasta Łęczna, który zaprezentował efekty prac rewitalizacyjnych na terenie gminy Łęczna, co spotkało się z wielkim zainteresowaniem uczestników tego wydarzenia. Burmistrz miasta Leova – Aleksandru Bujorean przedstawił opis miasta Leova oraz potencjał i perspektywy rozwoju miasta w kontekście działań rewitalizacyjnych na najbliższe lata.

Konferencja zakończyła się podpisaniem umowy partnerskiej między Fundacją Centrum Rozwoju Lokalnego a samorządem Miasta Leova.

Dziękujemy partnerom mołdawskim na profesjonalną organizację konferencji i ciepłe przyjęcie naszej delegacji.