Szkolenie pt.: „Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji”

Lublin/Polska – Leova/Mołdawia

W dniu 14 października 2022 roku odbyło się zaplanowane w ramach naszego projektu zdalne szkolenie pt.: Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji.

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z wyzwaniami – organizacyjnymi i merytorycznymi – przed jakimi stają osoby, na których spoczywa zarządzanie procesem formułowania i wdrażania programu rewitalizacji oraz przedstawienie praktycznych rozwiązań i sposobów radzenia sobie z tymi wyzwaniami. Uczestnicy także poznali formalne i praktyczne uwarunkowania realizacji programów rewitalizacji na przykładzie Polski. Szkolenie było również inspiracją do poznania dobrych praktyk związanych z realizacją programów rewitalizacji na przykładzie polskich miast.

Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

  • Idea i zasady opracowania i wdrażania programu rewitalizacji
  • Zarządzenie procesem wdrażania rewitalizacji, podział zadań i współpraca między interesariuszami
  • Partycypacja społeczna, angażowanie interesariuszy, partnerstwo, współpraca z mediami
  • Prowadzenie monitoringu, raportowanie, ocena programu rewitalizacji
  • Przygotowanie przedsięwzięć, ich koordynacja i komplementarność, proces inwestycyjny
  • Krajowe i zagraniczne przykłady działań z zakresu wdrażania programów rewitalizacji i inspiracje.

W szkoleniu wzięło udział 20 przedstawicieli samorządu miasta Leova oraz środowisk biznesowych i społecznych. Zostało ono przeprowadzone przez 2 trenerów z Polski, ekspertów w zakresie opracowania i wdrażania programów rewitalizacji w samorządach lokalnych w Polsce oraz mających doświadczenie w prowadzeniu szkoleń międzynarodowych.


Składamy serdeczne podziękowania naszym Partnerom z Mołdawii – władzom miasta Leova, którzy pomogli nam w rekrutacji uczestników, organizacji miejsca szkolenia oraz zapewnienia poczęstunku i technicznej obsługi.


Galeria zdjęć z wydarzenia: