Atelierul participativ a avut loc în orașul Leova cu privire la dezvoltarea Programului de revitalizare a orașului Leova

În perioada 22-25 noiembrie 2022, în orașul Leova a avut loc atelier participativ privind dezvoltarea Programului de Revitalizare a Orașului Leova. Acest program trebuie să fie principalul instrument și element de implementare al modelului de management participativ al revitalizării urbane. Obiectivul principal al atelierului a fost identificarea zonelor de intervenție strategică în oraș, care vor face obiectul activităților de revitalizare, și definirea viziunii, obiectivelor principale și efectelor planificate ale revitalizării zonelor degradate. Atelierul a fost condus de dr hab. Mariusz Sienkiewicz, prof. UMCS (președintele Fundației Centrului pentru Dezvoltare Locală, coordonatorul proiectului) și dr. Nadia Gergało-Dąbek(Centrul pentru Europa de Est, UMCS), care a vizitat orașul Leova din Republica Moldova. La atelier au participat reprezentanți ai administrației locale a orașului Leova, membri ai comisiei de revitalizare a orașului Leova, directori și manageri ai unităților administrației publice, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și comunităților locale.

La începutul atelierului, dr. Mariusz Sienkiewicz a prezentat zonele orașului de revitalizat – Vest și Sud (Tighiceanu), selectate pe baza analizei indicatorului diagnosticului. Împărțiți pe grupuri, participanții la atelier au pregătit caracteristicile generale ale zonelor degradate din sfera socială, economică, de mediu, spațio-funcțională și infrastructurală. Următoarea sarcină a atelierului a fost identificarea problemelor și potențialului direcțiilor de revitalizare în sectoarele Vest și Sud (Tighiceanu) în cele cinci domenii cheie menționate mai sus. În continuare, participanții s-au concentrat pe identificarea provocărilor comune ale situației actuale în domeniile revitalizării. Un element important al atelierului a fost definirea obiectivelor de revitalizare de către participanții în domeniile social, economic, de mediu,

Următoarea activitate a atelierului a fost vizita de cercetare (de studiu) în jurul Leovei cu participanții la atelier, care a fost una dintre formele de participare socială. Plimbarea prin zonele selectate pentru revitalizare a avut ca scop identificarea problemelor din aceste zone legate de amenajarea spatiului spatiului locuit, accesibilitatea zonei pentru persoanele cu dizabilitati, batrani, mame cu copii, copii si adolescenti care se deplaseaza singuri, precum si pietoni, bicicliști și șoferi care folosesc simultan dintr-un fragment specific de spațiu urban, precum și problemele de protecție și promovare a monumentelor. Vizita de cercetare a permis explorarea așteptărilor locuitorilor. În timpul plimbării s-a efectuat o analiză critică a spațiului,

În ultima zi a atelierului, obiectivele de revitalizare selectate au fost discutate și acceptate de către participanți. Un element important al atelierului a fost munca de pregătire a fișelor de proiect ca parte a programului de revitalizare a orașului Leova. În cadrul atelierului de consultare a fost înființat un Comitet de revitalizare pentru revitalizarea orașului Leova.

Participanții la atelier au primit certificate care confirmă participarea lor la atelierul finanțat de Programul polonez de asistență pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Poloniei.

Galerie